Gruvbrytning

Gruvbrytning

Gruvbrytning i Jokkmokk: Framtidens utmaningar och auktioner på maskiner

Gruvbrytning i Jokkmokk: Framtidens utmaningar och auktioner på maskiner

Gruvbrytning i Jokkmokk är en viktig del av regionens ekonomi och bidrar till sysselsättning och tillväxt. I den vackra och oförstörda naturen i Jokkmokk finns rika mineralfyndigheter som lockar till investeringar och utveckling inom gruvindustrin. Moderna och effektiva maskiner En viktig aspekt inom gruvbrytning är tillgången till moderna och effektiva […]

Gruvbrytning

Miners working at the mine underground holding a blueprint - mining

Gruvbrytning i Jokkmokk

Jokkmokk är en känd samlingsplats för samer. Men i närheten av Jokkmokk pågår det gruvdrifter som i vissa fall har orsakat stor demonstration. Det handlar om att renskötseln, som har pågått i flera hundra år på platsen, störs av gruvbrytningen. En av de mest kontroversiella är gruvbolaget Beowulf Mining som […]

Gruvbrytning

Two workers with helmet and protective suit using drill-machines in an underground enviroment

Jobba inom gruvbrytning

Nyfiken på hur det är att jobba inom gruvbrytning? Kanske kan det vara ett jobb som passar dig? Läs mer om vilka arbetsuppgifter som förekommer och vilka personlighetstyper som passar för att jobba inom gruvbrytning. Många gruvarbetare jobbar med lastning och transportering av malm, sprängningar och förstärkningar. Här beskrivs också […]

Gruvbrytning

Andra kända gruvor i Sverige

Andra kända gruvor i Sverige

Även om Jokkmokk i framtiden kan bli en viktig gruvstad inom Sveriges industri, är det historiskt framförallt två andra ortnamn som man förknippar med gruvdrift, nämligen Sala och Falun, det vill säga Sala silvergruva och Falu koppargruva. Den äldsta av dessa två gruvor är Falu koppargruva, där man tror att […]

Gruvbrytning

Gruvans betydelse för samhället

Gruvans betydelse för samhället

Gruvdriften i Jokkmokk är fortfarande i en planeringsfas. Än har några konkreta byggplaner inte godkänts och det finns fortfarande flera frågetecken kring huruvida projektet faktiskt kommer att bli av. Redan nu går det dock förstås att börja planera inför den eventuella dagen som gruvbrytningen inleds. Medan nackdelarna med gruvan har […]

Gruvbrytning

Att göra för gruvarbetare i Jokkmokk

Att göra för gruvarbetare i Jokkmokk

Även gruvarbetare har ledigt ibland, och då vill de sannolikt göra något som är så långt från gruvans värld som möjligt. Den bästa kontrasten från de mörka tunnlarna i gruvan får man kanske om man utövar någon form av friluftsliv på sin fritid, och Jokkmokk har mycket att erbjuda av […]

Gruvbrytning

Gruva i Jokkmokk kontroversiellt

Gruva i Jokkmokk kontroversiellt

Under sensommaren 2013 provsprängde företaget Beowulf Minings i Kallak utanför Jokkmokk, eftersom man planerade att anlägga en järnmalmsgruva där. Många ser en gruva i Jokkmokk som ett tillfälle att skapa jobb i regionen och gynna kommunens näringsliv, men inte alla har samma inställning. Provsprängningarna ledde nämligen till häftiga protester och […]

Gruvbrytning

Gruvindustrin i Sverige

Gruvindustrin i Sverige

Gruvindustrin brukar ibland kallas för svensk industris ryggrad. Det kan vara en liten överdrift – det finns också andra viktiga industrier, och de så kallade basindustrierna har fått något minskat inflytande över åren i takt med att nya branscher har gått framåt – men det ligger fortfarande ett stort mått […]

Gruvbrytning

Nära till naturtillgångar

Nära till naturtillgångar

Norrland är för många synonymt med stora skogar, vidsträckta vidder och alltigenom en storslagen natur. Norrland har också ett trumfkort när det gäller naturtillgångar på järnmalm och det finns idag flera gruvor i Norrland som bryter och som vill bryta malm. I Jokkmokk planeras det för expansion inom gruvnäringen. Gruvnäring […]

Gruvbrytning

Malmen gör skillnad

Malmen gör skillnad

Det finns många naturtillgångar i vårt land som vi kan ta tillvara på. När det gäller utvinning av det som naturen har att bjuda på måste det göras på bästa skonsamma sätt. Genom att vara snäll mot naturen kan den ge oss avkastning av dess tillgångar under många generationer framåt […]