Gruva i Jokkmokk kontroversiellt

Under sensommaren 2013 provsprängde företaget Beowulf Minings i Kallak utanför Jokkmokk, eftersom man planerade att anlägga en järnmalmsgruva där. Många ser en gruva i Jokkmokk som ett tillfälle att skapa jobb i regionen och gynna kommunens näringsliv, men inte alla har samma inställning. Provsprängningarna ledde nämligen till häftiga protester och demonstrationer.

Demonstrationerna började redan i slutet på juni, då arbetet inför sprängningarna var tvunget att upphöra för att aktivister blockerade vägen. Aktivisterna menade då att de inte tänkte använda våld, men intentionen att stanna kvar var tydlig. Elizabeth Johansson, som ledde aktivisterna och som är ordförande i Urbergsgruppen Jokkmokk, uttalade sig till exempel och sade att många fler aktivister stod på kö för att ta deras plats om polisen plockade bort dem. Protesterna gällde framförallt att en gruva i det området skulle störa samernas liv och uppehälle, till exempel renskötseln, eftersom renarna betar där.ClimateCampBAA

Protesterna fortsatte in i augusti. Den 21 augusti hade polisen fört bort protestanterna, och arbetet med provsprängningarna var redo att sätta igång. Men flera av aktivisterna hade några dagar tidigare sökt sig upp i trädtopparna på området, och arbetet fick stoppas än en gång. På plats på morgonen den 21 augusti var dock ett 30-tal anställda från Beowulf Minings, utrustade med bulldozrar och en borrmaskin. Framåt fyratiden på eftermiddagen kunde man till slut genomföra den första provsprängningen.

Vid samma tidpunkt som vissa av aktivisterna klättrade upp i träden på området nådde demonstrationerna sin kanske mest våldsamma punkt, då en av aktivisterna enligt vittnen hällde bensin över sig. Personen omhändertogs av polisen. Tidigare hade aktivisterna också försökt stoppa provsprängningarna genom att kedja fast sig, gräva diken och blockera vägen med skrot. Flera av aktivisterna greps av polisen under denna period, men förutom att de transporterades till Jokkmokk för förhör, och för att delges misstanke om brott, fick det inga vidare lagliga konsekvenser.

Även om det aldrig blir någon järnmalmsgruva i Kallak har Jokkmokk och regionen runt orten andra saker som bidrar till näringslivet där, till exempel turism. En av Jokkmokks lockelser är den varierade och natursköna jakt man kan utöva där. Innan man ger sig av på en jaktresa till Jokkmokk bör man dock se till att man har all utrustning som behövs. Du hittar all utrustning för jakt och fiske på Huntyardberras.com.