Gruvindustrin i Sverige

Gruvindustrin brukar ibland kallas för svensk industris ryggrad. Det kan vara en liten överdrift – det finns också andra viktiga industrier, och de så kallade basindustrierna har fått något minskat inflytande över åren i takt med att nya branscher har gått framåt – men det ligger fortfarande ett stort mått sanning i uttalandet. Att föreställa sig en svensk ekonomi utan gruvdriften är svårt – och inte särskilt angenämt. Gruvorna ger oss nämligen många jobb och arbetstillfällen samtidigt som det är en enormt viktig del av svensk export. Jokkmokk är inte den enda staden som har ett tätt förhållande till gruvorna. Det finns gruvor i hela Sverige och många utgör navet för hela samhället.

En anledning till att svensk gruvindustri har varit så framgångsrik är förstås att det här finns goda förutsättningar att utnyttja naturtillgångarna som naturen ger oss. Under århundraden har malmbrytning varit en lönsam verksamhet, och det har gjort att det har vuxit upp flera stora bolag och företag som sysslar med att maximera malmbrytningen. Vissa har stort statligt inflytande medan andra är privata bolag. Det gemensamma för alla aktörer i gruvbranschen är att det krävs en stor budget för att kunna täcka alla materiella kostnader som kan uppstå. Att bryta malm är en kostsam process och även om belöningen ofta är stor krävs det ett rejält startkapital för att komma igång.Gruvindustrin i Sverige 2

Höga kostnader gynnar ofta större företag, vilket är anledningen till att gruvbolagen ofta är riktiga bjässar. Ett exempel på det är Boliden, som är ett av Sveriges största företag. De heter så eftersom de ursprungligen kommer ifrån Boliden-gruvan utanför Skellefteå i Västerbotten, men numera ägnar de sig åt gruvdrift på en rad olika platser. Dessutom har de flyttat huvudkontoret till Stockholm. Med ett eget kapital på över 20 miljarder kronor är det lätt att se att Boliden tillhör en av svensk industris giganter. Totalt har de nästan 5 000 anställda och de fortsätter att expandera även utomlands.

Ett annat stort företag som sysslar med gruvdrift är LKAB. Det speciella med LKAB är att det är statligt företag, vilket gör att det finns ett starkt allmänintresse i företagets skötsel. LKAB räknas som en koncern eftersom de har flera olika underavdelningar, som har specialiserat sig inom vissa områden. Vissa fokuserar på berg och betong medan andra sysslar med logistik. Att starta ett företag inom gruvbranschen kan vara tufft, men det går alltid att hitta nya och innovativa sätt att driva en egen firma. Om du har flera anställda eller arbetar som personalchef på ett företag kan en kick off i Stockholm bli till en bra start på ett nytt projekt.