Nära till naturtillgångar

Norrland är för många synonymt med stora skogar, vidsträckta vidder och alltigenom en storslagen natur. Norrland har också ett trumfkort när det gäller naturtillgångar på järnmalm och det finns idag flera gruvor i Norrland som bryter och som vill bryta malm. I Jokkmokk planeras det för expansion inom gruvnäringen.

Gruvnäring föder samhället
Genom att förlägga en gruva och malmbrytning i Jokkmokk så bidrar detta till ett uppsving för hela samhället. Gruvbrytning i Jokkmokk kan ses som en vinst för bygden eftersom arbetstillfällena kommer att öka. Det finns en stor chans att bygden får ett tillskott av nya invånare som kommer att behövas när samhället expanderar. Det är inte bara den lokala gruvbrytningen i Jokkmokk som vinner på malmbrytning utan även andra företag i kommunen och grannkommunerna. Flera arbetstillfällen leder till ökad konsumtion och ökad efterfrågan på bostäder och service. Det har varit många diskussioner om gruvbrytningen i Jokkmokk och många tv-kanaler har visat reportage från området. Även tidningar och radio har debatterat ämnet flitigt. I en artikel från Norrbottens kuriren går det att läsa om Naturskyddsföreningens synpunkter på detta ämne. Det är alltid känsligt när stora förändringar plötsligt föreslås äga rum i vårt samhälle och gruvbrytningen i Jokkmokk är inget undantag.Nära till naturtillgångar 1

Turistvinster
Det är få samhällen i vårt land som är förunnade med att äga en gruva. Genom att expandera gruvindustrin i natursköna Jokkmokk kan bygden säkerligen förvänta sig ett ökat antal turister som är nyfikna på gruvan. Gruvan som finns i Kiruna har under många år tagit emot turister som guidats långt ner i underjorden och detta kanske kan bli verklighet en bit in i framtiden för gruvan i Jokkmokk. Många menar att gruvindustrin har blivit så stor att den vinst som kommer från gruvorna sällan hittar tillbaka till samhället där malmen faktiskt brutits. I en artikel som publicerats i Svenska Dagbladet diskuteras om vem som egentligen är de riktiga vinnarna i svensk gruvindustri. Många enskilda företag kan säkert räkna med lite extra klirr i kassan om gruvsamhället i Jokkmokk expanderar och detta kan trygga tillvaron för många familjer. Malmen i Norrland har länge varit eftertraktad och kanske kommer vi att se många nya malmfynd från Jokkmokk framöver.