Malmen gör skillnad

Det finns många naturtillgångar i vårt land som vi kan ta tillvara på. När det gäller utvinning av det som naturen har att bjuda på måste det göras på bästa skonsamma sätt. Genom att vara snäll mot naturen kan den ge oss avkastning av dess tillgångar under många generationer framåt i tiden.

Malmen viktig metall
Under många år har järnmalmen varit en viktig del av Norrlands export. Denna fantastiska naturtillgång finns på många ställen i norra Sverige. Det har under en längre tid diskuterats om gruvbrytning i Jokkmokk och än är inte sista ordet sagt. För att kunna försäkra sig om att det finns tillräckligt med malm under en lång tid framöver, samt att malmen håller god kvalité har det varit nödvändigt med att göra en del tester. Tidningen Arbetet har i en artikel lyft fram att området har fått godkänt för att göra så kallad provbrytning. Det är inte alla som är ense om att det är för Jokkmokks bästa att gruvbrytningen ska expandera till deras område. Andra menar att bygden kan få ett ekonomiskt uppsving när gruvbrytningen skapar fler arbetstillfällen.Malmen gör skillnad 1

Under eller över marken
När man talar om gruvbrytning så tänker man främst på att gruvan är förlagd under marknivå. Det finns idag många gruvor som ligger ovanför markplan och dessa kallas dagbrott. Gruvor ligger för det mesta i utkanten av samhället eftersom ett gruvområde måste förläggas på stora ytor och enbart vara tillgängliga för personer med tillstånd. Förutom den malmrika berggrunden har Jokkmokk mycket natursköna vidder och trevliga utflyktsmål för såväl boende som turister. Vad är egentligen malm från någonting? Jo, malmen som bryts är rik på mineraler och bergarter och detta kan sedan användas till utvinning av olika sorters metall. Viss metall hamnar inom byggindustrin medan andra metallprodukter hamnar i konsumtionsprodukter, smycken och andra saker som vi dagligen köper, byter ut och slänger. Det är sällan vi reflekterar över varifrån själva metallen kommer ifrån. Kanske är det dags att ta tillfället i akt att fundera över vart metallen i vår omgivning kommer ifrån. Med gruvbrytning i Jokkmokk kan tillgången på den inhemska metallen öka markant och vi får fler naturprodukter från Norrland.