Ädla metaller och säkerhet

Naturtillgångar är som en skatt från naturen till människan. Det går inte att vara oförsiktig med det som naturen har att ge för då riskerar framtida generationer att stå helt utan det som naturen har att erbjuda. Allt är inte guld som glimmar, men saker som inte glimmar kan ibland betraktas som guld. Malmen kan definitivt kallas för Norrlands guld.

Guldgruva
Gruvor har funnits i många hundra år och likaså gruvbrytning. När det gäller gruvbrytning i Jokkmokk är det malm som i första hand bryts. Förr i tiden var det vanligt med både silver och guldgruvor. I vårt land förknippas silverbrytning med Sala och koppar med Falu Koppargruva. Långt innan det fanns dagens rigorösa säkerhetsbestämmelser och skyddsanordningar var det inte ovanligt att gruvorna fick påhälsning av tjuvar som var på jakt efter dyrbara metaller. Nuförtiden är det ytterst ovanligt med gruvstölder, däremot kan det trots noggranna säkerhetsanvisningar och skyddsåtgärder förekomma olyckor i gruvor. Vi har i Sverige varit väldigt försonade för omfattande gruvolyckor men andra delar av världen har drabbats hårdare. Svenska Dagbladet skriver om en gruvexplosion som inträffade i en gruva i Turkiet som tyvärr krävde flera människors liv. Det har även varit en del andra olyckor i gruvor runt om i världen och vissa av dessa har inte kunnat påverkas av den mänskliga faktorn. Många gruvarbetare arbetar varje dag med riskfyllda moment och tunga maskiner och det är därför extra viktigt att alla säkerhetsanvisningar följs till punkt och prickar.Ädla metaller och säkerhet 1

Arbetskläder och regler
Alla gruvarbetare ska använda sig av arbetskläder som är ändamålsanpassade och följaktligen också säkra. För gruvbrytning i Jokkmokk och andra delar av vårt land är det nödvändigt att använda sig av hjälm vilket är en del av arbetsklädseln. Varje arbetsplats ska göra allt för att medarbetare ska känna sig trygga på arbetet och minimera uppkomsten för olyckor och tillbud. Hos Arbetsmiljöverket finns det detaljerade riktlinjer och lagar som finns samlade i arbetsmiljölagen och som ska följas av alla på en arbetsplats. Gruvbrytningen i Jokkmokkområdet kan på sikt bidra till att samhället kan se sitt invånarantal att stiga i takt med att gruvindustrin får ett starkt fäste.