Inlägg Taggade med "gruva"

Gruvbrytning

Andra kända gruvor i Sverige

Andra kända gruvor i Sverige

Även om Jokkmokk i framtiden kan bli en viktig gruvstad inom Sveriges industri, är det historiskt framförallt två andra ortnamn som man förknippar med gruvdrift, nämligen Sala och Falun, det vill säga Sala silvergruva och Falu koppargruva. Den äldsta av dessa två gruvor är Falu koppargruva, där man tror att […]

Gruvbrytning

Gruva i Jokkmokk kontroversiellt

Gruva i Jokkmokk kontroversiellt

Under sensommaren 2013 provsprängde företaget Beowulf Minings i Kallak utanför Jokkmokk, eftersom man planerade att anlägga en järnmalmsgruva där. Många ser en gruva i Jokkmokk som ett tillfälle att skapa jobb i regionen och gynna kommunens näringsliv, men inte alla har samma inställning. Provsprängningarna ledde nämligen till häftiga protester och […]