Gruvans betydelse för samhället

Gruvdriften i Jokkmokk är fortfarande i en planeringsfas. Än har några konkreta byggplaner inte godkänts och det finns fortfarande flera frågetecken kring huruvida projektet faktiskt kommer att bli av. Redan nu går det dock förstås att börja planera inför den eventuella dagen som gruvbrytningen inleds. Medan nackdelarna med gruvan har förts fram i olika kanaler via kritiker och proteströster har fördelarna fört en mer undanskymd. Ändå finns det flera tydliga fördelar som skulle komma Jokkmokk som samhälle till dels om gruvbrytningen drog igång.

Den mest uppenbara fördelen som gruvan skulle föra med sig till Jokkmokks invånare lär vara jobben. En gruva är en industri som behöver anställda på många olika situationer och det handlar inte bara om att vara nere i gruvan och arbeta. Det behövs också mycket folk ovan jord som sköter olika typer av administration liksom en chef som ser till att allt går till som det ska. Dessutom ska malmen fraktas till och från gruvan, vilket gör att lastbilschaufförer och åkeriarbetare behöver anställas. Kort sagt kan gruvan innebära ett jobbmässigt lyft för hela bygden.

 

En annan aspekt av gruvan som kan vara en tillgång för kommunen är marknadsföringen. En gruva har potential att sätta staden på kartan och för norrländska kommuner kan det vara en viktig ingrediens. Jokkmokk har redan ett starkt varumärke i och med det lokala vildmarkslivet och Jokkmokks marknad – men en gruva skulle se till att det fanns ännu en anledning att nämna Jokkmokks namn med jämna mellanrum. I en tid när kommuner satsar miljoner på att sticka ut i konkurrensen och stärka sitt varumärke i olika kanaler kan gruvan vara ett skäl till uppmärksamhet både regionalt och nationellt.Gruvans betydelse för samhället 1

 

En del som ofta underskattas i planeringen av gruvor är den sociala biten. Det är inte bara de som får anställning på gruvan som får ett lyft i tillvaron. Det gäller också alla andra människor i bygden. Många har erfarenhet av att staden får en skjuts när ett större företag etablerar sig i närheten. Eftersom gruvan sannolikt skulle innebära en befolkningsökning för Jokkmokk skulle ekonomin i stort lyfta sig. Butiker som säljer alltifrån badkar till bildäck hade fått det lättare att gå runt.