Gruvbrytning i Jokkmokk

Jokkmokk är en känd samlingsplats för samer. Men i närheten av Jokkmokk pågår det gruvdrifter som i vissa fall har orsakat stor demonstration. Det handlar om att renskötseln, som har pågått i flera hundra år på platsen, störs av gruvbrytningen. En av de mest kontroversiella är gruvbolaget Beowulf Mining som vill öppna upp en ny gruva i Kallak utanför Jokkmokk. Trots att protester har pågått sen 2013 finns det långtgående planer på att fortsätta öppnandet av gruvan. Samtidigt fortsätter malmpriserna att sjunka och många frågar sig om det verkligen är en idé genomföra planera, som enligt samerna skulle orsaka problem för dem.

Spel om gruvsäkerhet

Gruvbrytning är inte heller alltid en säker bransch. Teknikfel eller den mänskliga faktorn kan snabbt leda till att gruvarbetare omkommer i en olycka. Därför finns det nu en spelutvecklare som bygger virtuella gruvmiljöer för ökad säkerhet. I spelet finns det läromiljöer som är baserade på verkliga situationer i arbetet. Det kan vara svetsning eller att klä sig rätt. Bland annat statliga Vinnova och länsstyrelsen i Västerbotten har skjutit till med pengar för utvecklingen av appen. Den senaste dödliga gruvolyckan i Sverige var i Kiruna 2008 då en 21-årig man begravdes under rasmassor efter en sprängning. Under 90-talet dog sammanlagt fyra personer i gruvolyckor i Sverige.

Gruvbrytningens framtid är oklar

Gruvdriften i Sverige har just nu en oklar framtid. Många gruvbolag är konkurshotade och menar att det är först 2021 som gruvdriften kan komma upp i samma lönsamhet igen. Men det är de små gruvbolagen som drabbas hårdast. Detta beror bland annat på stora gruvbolag i Kanada och Brasilien har fördubblat sin gruvdrift vilket pressar malmpriset. Men analytikern Per Ahl, vd för gruvnäringens branschorganisation Svemin, säger snarare att det är runt 2030 eller 2035 som gruvdriften kan komma igång igen. Det är de två stora bolagen Boliden och statliga LKAB som kommer att stå för både arbetstillfällen och volymer när det vänder igen.