Gruvbrytning i Jokkmokk – ett fall för rättsväsendet?

Gruvbrytning i norra Sverige har länge varit kontroversiellt – och det har bara hettats till ännu mer under de senaste åren. Det handlar bara inte om gruvdrift – staten förlorade mot samerna när det kom till ensamrätt för jakt. Det hade föregåtts av år av diskussioner om vem som har rätt att röja fritt i skogen. På tal om att röja så är det många som funderar på gräsklippare kontra robotgräsklippare. Men till skillnad från det så är gruvbrytning en bransch som fortsätter att störa samernas samhällen uppe i norr, speciellt runt världsarvet Laponia. Mer om det längre ner i vår artikel.

Komplicerad process mellan olika instanser

Det är en komplicerad process för det är nämligen oklart hur gruvbrytning Jokkmokk påverkar Laponia. Processen går mellan olika instanser som alla kommer med olika yttranden: bergsstaten, Unesco, miljödomstolen, länsstyrelsen, Högsta förvaltningsdomstolen och regeringen. Det har tagit flera turer där svaret har varit oklart. Länsstyrelsens förslag är att utredningen och gruvdriften behöver göras ytterligare en gång till; den anses nämligen inte ha varit tillräckligt utredd. Laponia är ett världsarv och enligt samerna är deras kultur en del av Laponia och skulle påverkas av gruvdriften. Det är renskötseln som skulle lida menar dem. Unesco måste också komma med ett uttalande i frågan om det handlar om att Laponia kommer att skadas på så sätt att kommande generationer inte kan ta vara på Laponia på samma sätt. Där finns nämligen Europas största orörda naturlandskap. Det är också ett av få områden i världen som har ett ursprungsfolk som lever så som de har gjort i tusentals år. Det är en fråga som alltså inte bara berör svenskar utan även morgondagens befolkning över hela världen.

Protesterna fortsätter i Lappland

Än är inte kampen över för samerna. För det är så många samer ser det: att det har varit en ständig kamp för samerna att hävda sin rätt som urfolk. Visste du till exempel att samerna är Europas enda nu levande urfolk som lever som de har gjort sen urminnes tider? Så samerna slåss för sin rätt som urfolk, men de kämpar både mot staten och mot näringslivet; de stora gruvbolagen. Samtidigt är det andra, både samer som inte är en del av renskötseln och andra icke-samer, som menar att det här är jobbmöjligheter som området behöver. Staten har överklagat Girjas-fallet där samerna fick ensamrätt till jakt. Fallet kommer antagligen gå till högsta domstolen. Det här visar att samerna är beredda nu och har större stöd att ta till rättsliga medel för att hävda sin rätt. Vissa menar att de kan använda sig av Europadomstolen eller FN där de kan hävda att Sverige inte respekterar urfolket. Så gruvdriften är en av många saker som är igång för samerna just nu.