Jokkmokk och gruvbrytningen en kärlekssaga?

Jokkmokk, staden som är mest känd för att vara en samlingsplats för samer och den årliga marknaden som ägt rum sedan 1600-talet. Numera är staden också känd genom debatterna om gruvbrytningen.

Det debatteras friskt om huruvida en gruvbrytning blir av eller inte. Vissa menar att det är ett trumfkort trumfkort för kommunen, medan andra är oroliga för hur det kommer att påverka miljön. Vissa menar att det enbart skulle gynna företagen som blir en del av projektet och andra menar att det skulle höja områdets status. Om det finns malmbevis kan en gruvbrytning bli en mycket lönsam affär för både kommunen och dess invånare, samtidigt som det är lätt att relatera till oro över hur det kommer påverka den vackra närmiljön. Det finns naturligtvis andra sätt att lyckas som företag, även om man har problem. Till exempel så kan man använda sig av capcito.com för att få ihop sin ekonomi..

Diskussionerna har pågått under lång tid och än så länge är det en debatt som på olika sätt väcker känslor. Hur det kommer att påverka miljön tvistas det mycket om, allt ifrån forskare som menar att det är svårt att genomföra den här typen av gruvbrytning utan att påverka miljön märkbart till de som menar att det vore bättre för invånarna att genomföra projektet än att låta bli.

Det är naturligtvis svårt att sia om vad som gynna invånarna mest i längden, kanske skulle de må bättre av att få ha kvar så stora delar av miljön som möjligt då den också representerar en del av Jokkmokks kulturarv. Samtidigt som orten har svårt att locka till sig nya invånare och ett sådant projekt skulle förmodligen hjälpa dem att lyckas med det.

Protester och viktiga frågor

Det är många som protesterat i frågan och det har trots det kalla klimatet väckt heta känslor. Utöver miljön lyfts frågan om hur en gruva skulle påverka renskötseln också. Renskötsel och renar är av och har haft stor betydelse för Jokkmokk under lång tid. Historiskt så har renskötseln också varit av stor vikt för invånarna och kommunens ekonomi. Renarna och renskötsel har fortfarande en positiv effekt på turismen i Jokkmokk och en hel del turister vallfärdar dit varje år. Det vill säga, renskötseln bidrar inte bara till fler jobb utan också till att locka dit turister.

De som hävdar att en gruva vore fantastiskt bra för Jokkmokk baserar många av sina argument på ekonomiska grunder och på att det vore bra att lösa fler jobbmöjligheter i Jokkmokk. Samtidigt kanske de borde gräva mer där de står och inte spränga en gruva? Snarare satsa på att bygga ut möjligheterna för turismen i Jokkmokk, för renskötsel och kultur istället för att bryta metall.

Antingen får gruvbrytningen anpassas efter renarna och renskötseln eller så får kommunen satsar på andra sätt för att skapa fler tillfällen för arbete och öka kommunens resurser verkar det som. Vad som egentligen är mest effektivt är svårt att svara på, men det känns som om det måste sluta pratas och genomföras något istället.