Hälsosam luft och gruvbrytning i Jokkmokk

Att andas in frisk luft som inte innehåller hälsofarliga ämnen är A och O för alla människor och alla andra levande varelser. Om du bor i ett hus där det kan tänkas finnas förhöjda radonhalter bör du kontakta ett företag som är specialister inom radonmätning för att ta reda på radonhalten i ditt hem. I dagsläget har cirka 400 000 bostäder i vårt land för höga värden av radon. Du kan med fördel kontakta ett företag som är specialist på radonmätning och som kan åtgärda problemet, till exempel radea.se. Radon kan vara en orsak till lungcancer, näst efter rökning. Se till att få bort radonet från ditt hem, så att du och din familj kan andas frisk luft utan risk att bli sjuka av den.

En hälsosam luft och livsmiljö för alla

I Jokkmokk är gruvbrytningen i fokus för vad som händer med naturen och alla levande varelser, där är urbergsgruppen en förening som arbetar för att den lokala befolkningen långsiktigt ska kunna hushålla med tillgängliga naturresurser och samtidigt skydda sina förutsättningar för att leva. Att leva länge handlar till stor del om att inte bli sjuk och inandas förorenad luft.
Radon kanske inte är det största problemet i Jokkmokk, men i ett större perspektiv handlar det om harmoni och att leva hälsosamt.